• Results of the 3rd Day of the Open Asian SAMBO Cup 2022 in Aktau

Results of the 3rd Day of the Open Asian SAMBO Cup 2022 in Aktau

Competitions
9 October 2022 FIAS
Results of the 3rd Day of the Open Asian SAMBO Cup 2022 in Aktau

The Open Asian SAMBO Cup was held in the Kazakh city of Aktau. Competitions in Sport and Combat SAMBO for both men and women were held on October 7-9. According to the results of the third day of the tournament, winners in 11 weight categories were determined.

Results of the 3rd day of the Open Asian SAMBO Cup 2022 in Aktau, Kazakhstan

Men

98 kg

1. ZEKENOV Alibek (KAZ)

2. KASPAYEV Zhalgas (KAZ)

+98 kg

1. KHARKHACHAEV Pasha (BRN)

2. ZAYTOV Zahriddin (UZB)

3. EGINBAYEV Ercebulan (KAZ)

3. LOLLEOV Nazar (TKM)

Women

72 kg

1. KURYSHBAEVA Dildash (KAZ)

2. AKZHIGITOVA Ainur (KAZ)

80 kg

1. AMAYEVA Azman (KAZ)

2. YESSIMBEK Nazgul (KAZ)

+80 kg

1. SEITIMOVA Anar (KAZ)

2. ABENOVA Arailym (KAZ)

3. ORAZBAY Arailym (KAZ)

3. OZADOVA Charoskhon (UZB)

Combat SAMBO (men)

71 kg

1. ANARBAYEV Asset (KAZ)

2. SOLIYEV Oybek (UZB)

3. MAKHMUTOV Rinat (KAZ)

3. AVCHYAN David (TKM)

79 kg

1. DUISEMBEKOV Bakytzhan (KAZ)

2. SMAILOV Assylbek (KAZ)

3. DOVLETOV Sapar (TKM)

3. GUSEYNOV Murad (BRN)

88 kg

1. SAMETAYEV Aibek (KAZ)

2. BALTAYEV Begench (TKM)

3. KURISHBEK Samat (KAZ)

3. ANNASAHEDOV Annageldi (TKM)

Combat SAMBO (women)

59 kg

1. KUDASBEK Gulzira (KAZ)

2. AZATOVA Shakhzoda (UZB)

3. SALIMYANOVA Ramilya (KAZ)

3. NABIYEVA Zhanel (KAZ)

65 kg

1. YELUBAY Gulim (KAZ)

2. NURBAYEVA Madina (KAZ)

72 kg

1. KENESSARY Aruzhan (KAZ)

2. NURSEITOVA Fariza (KAZ)

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website More info Got it!